Een Digital Twin is een virtuele kopie van een bestaand object. Digital Twins worden vaak ingezet om veranderingen te simuleren en te analyseren welke invloed dit heeft op het fysieke object. Zo kan een voorspelling gemaakt worden van hoe het daadwerkelijke product of object zich gaat gedragen bij een verandering. Wij passen deze technologie toe voor maximaal inzicht en om beter onderbouwde keuzes te maken.