In control met Building Insight

In veel gebouwen is sprake van een versnippering van informatie in portalen en systemen. Gebouweigenaren en -beheerders beschikken daarom niet over de juiste data om hun gebouw tot een optimale omgeving voor gebruikers te maken. Het maakt de optimalisatie van een compleet gebouw tot een enorme, maar vooral complexe, klus. Hoe mooi zou het zijn om data van alle systemen in één overzicht samen te brengen?

Dataplatform

Building Insight is een dataplatform dat alle relevante informatie uit een gebouw samenbrengt. Het open systeem verzamelt relevante data uit gebouwbeheersystemen, sensoren, slimme meters, toegangssystemen, weerdata en apps van smartphones. Gebouweigenaren kunnen met overzichtelijke dashboards en real-time modellen inspelen op te verwachten veranderingen. Hierdoor is er comfortabel, efficiënt en veilig gebouwbeheer mogelijk. 

Verschillende modules

Binnen Building Insight kun je kiezen voor verschillende modules, elk met een eigen focus binnen het gebouw. Building Insight biedt het inzicht in data dat jij nodig hebt om gebouwen en processen optimaal te laten presteren. Belangrijk, want het beheren van gebouwen en de technologie erin en eromheen wordt elke dag complexer.

Meer weten over Building Insight? Ga naar building-insight.nl

Het open systeem verzamelt relevante data uit gebouwbeheersystemen, sensoren, slimme meters, toegangssystemen, weerdata en apps van smartphones.

Neem contact met ons op

Lastig probleem of vraagstuk? We horen graag meer! Laat ons weten wat jouw uitdagingen zijn, dan bedenken we samen innovatieve oplossingen.

Wij zijn de digitale innovatiemotor van Unica!