Technologische ontwikkeling gaat steeds sneller. Er ontstaan nieuwe kansen die eerder onmogelijk leken. Men zegt dat de vierde industriële revolutie op dit moment plaatsvindt; de samensmelting van de fysieke en digitale wereld. Wat betekent dit voor uw dagelijkse werkzaamheden? Hoe zet u de juiste technologie in op het juiste moment? En krijgt technologie de meest effectieve meerwaarde ten opzichte van traditionele werkwijzen? Het Unica Innovation Center experimenteert continue met nieuwe technologieën & toepassingen en koppelt ze in een vroeg stadium aan functionele waarde. Zo testen wij samen met klanten, startups en partners hoe wij technologie kunnen combineren met nieuwe business modellen die innovatief zijn en nieuwe markten openen.