Welkom bij het Unica Innovation Center

Het Unica Innovation Center is een strategische divisie van technisch dienstverlener Unica. We verkennen technologische ontwikkelingen en vertalen deze naar concepten met een wezenlijke impact op comfort, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid in de gebouwde omgeving. We innoveren om functionele waarde te creëren, gesteund door nieuwe technologieën. Die zetten we in om samen met klanten, startups en partners te werken aan oplossingen voor huidige én toekomstige uitdagingen.

Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van Unica om nu en in de toekomst de toegevoegde waarde aan opdrachtgevers te vergroten.

Het Unica Innovation Center is sinds 1 maart 2019 van start gegaan.

Wat doet het Unica Innovation Center?

Gefocust, wendbaar en vernieuwend. Die drie kernwoorden geven goed weer wat de missie is van het Unica Innovation Center. Ons team signaleert nieuwe manieren om innovatieve technologische ideeën om te zetten in tastbare oplossingen die toepasbaar zijn in de markt. Wij vertalen ideeën naar concepten, brengen partijen bij elkaar en delen onze kennis over innovatie. Daarmee maken wij het portfolio van Unica toekomstbestendiger.

Hoe doet het Unica Innovation Center dat?

Het Unica Innovation Center is opgezet als een aparte divisie, zodat we buiten de bestaande structuren van de organisatie kunnen opereren. Daardoor krijgen innovaties de ruimte om zich te ontplooien tot nieuwe oplossingen, zonder beperkt te worden door bestaande processen en modellen. Met het opzetten van een aparte strategische divisie creëert Unica een platform waar gericht gewerkt wordt aan de praktische toepassing van innovatieve technologie. Wij zoeken daarbij actief de samenwerking met externe partners en startups, voeren experimenten uit en beoordelen de levensvatbaarheid van initiatieven middels Proof of Concepts (PoC’s).

Voor wie is het Unica Innovation Center?

Als strategische divisie van Unica richt het Innovation Center zich op het ontplooien van integrale innovatieve concepten voor de opdrachtgevers van Unica. Door gerichte focus op innovatie verwacht Unica het portfolio van de aangesloten bedrijven verder te versterken en zo meer toegevoegde waarde te kunnen creëren voor zijn opdrachtgevers. Daarnaast ondersteunt het Unica Innovation Center de innovatietrajecten die binnen de bedrijven in het Unica-netwerk plaatsvinden. We bundelen de gezamenlijke vernieuwingskracht van de Unica-bedrijven tot tastbare oplossingen. Tenslotte richten wij ons op externe partijen; zowel technologiepartners als startups vormen een belangrijke doelgroep voor het Unica Innovation Center om de vernieuwingen in de markt te signaleren en invulling te geven aan potentiële innovaties.